شماره حساب اینتکس

شماره کارت ها (جهت انتقال وجه از کارت)
بانک ملت// 6980 2536 3378 6104
بانک ملی//  2934 3218 9913 6037
بانک پارسیان//  9493 6301 0610 6221
بانک آینده// 7427 7030 1410 6362 
شماره حساب ها (جهت انتقال از بانک)
بانک ملت//  4265959941
بانک ملی//  0108424914005
بانک پارسیان// 80011053435
بانک آینده// 0201646895002 
شماره شبا// IR910120010000004265959941
صاحب حساب: محمد منصوری